Rynek pracy


Testy w procesie rekrutacji

Zwykle w procesie rekrutacji występują różnego rodzaju testy. Ich zadaniem jest uzupełnienie rozmowy kwalifikacyjnej, dostarczenie dodatkowych informacji o kandydacie, informacji trudnych lub niemożliwych do uzyskania w rozmowie. Testy wykorzystywane podczas rekrutacji można podzielić na:

1. Testy psychologiczne

Testy tego rodzaju są stosowane dość powszechnie, ich zadaniem jest określenie poziomu emocjonalnego oraz inteligencji kandydata. W ramach testów psychologicznych rozróżnia się:

2. Testy merytoryczne

Służą w zasadzie do sprawdzenia kompetencji kandydata, jego znajomości zagadnień związanych z wykonywaną pracą na danym stanowisku.

3. Testy językowe

Określają poziom znajomości języka oraz zakres słownictwa, niekiedy słownictwa związanego z branżą, w której działa firma

4. Testy umiejętności

Dostarczają pracodawcy informacje na temat różnych koniecznych, przydatnych oraz dodatkowych umiejętnościach, którymi wykazuje się kandydat. Co może zostać wykorzystane na jego miejscu pracy

5. Assessment centre

Oznacza w zasadzie badanie zachowania kandydata w określonych sytuacjach, związanych z wykonywaniem codziennych obowiązków na stanowisku, o które ubiega się kandydat. Testy te w przeciwieństwie do poprzednich nie są pisemne i polegają np. na odegraniu jakiejś scenki z zakresu codziennej praktyki na stanowisku. Może być to również tzw. koszyk zadań, rozmowa z podwładnym, rozwiązanie konkretnego problemu, analiza problemu lub prezentacja.


Michał Dudkiewicz do góry!

Puls studenta, nr 32: czerwiec 2001
stat4u