Sport


I zawody sportowo-obronne

Legii Akademickiej

Organizatorzy
Departament Społeczno – Wychowawczy MON
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4
00-909 Warszawa
Dom Wojska Polskiego
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
Mazowiecka Brygada Saperów
05-154 Kazuń Nowy

Termin i miejsce zawodów

Zawody przeprowadzone będą w Mazowieckiej Brygadzie Saperów w Kazuniu Nowym w dniu 22.06. 2001 r.
1) drużyny powinny dokonać zgłoszenia do zawodów na adres organizatorów:
Oddział Współpracy ze Społeczeństwem DSW MON 00-909 Warszawa, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, tel. (022) 6873060; fax. 6873203
według wzoru:

Warunki uczestnictwa


1)W zawodach uczestniczą trzyosobowe zespoły stanowiące reprezentację uczelni.
2)W zawodach mogą brać udział tylko studenci, uczelnia może wystawić kilka zespołów.
3)Kapitan zespołu odpowiada za znajomość przez uczestników :
* programu i regulaminu zawodów,
* zasad i warunków bezpieczeństwa w czasie odbywania zawodów.
4)Organizator zapewnia dojazd i powrót zawodników. Wyjazd na zawody w dniu 22.06.2001 r. o godz.7.30 z parkingu Departamentu Społeczno – Wychowawczego MON Warszawa Pl. Piłsudskiego
Powrót z zawodów do Warszawy ok. godz. 21.30.
5)Wyżywienie (obiad, napoje i kolację przy ognisku) zapewnia organizator.

Wstępna odprawa przed zawodami

Kierownik zawodów wraz z komisją sędziowską przeprowadzi z uczestnikami odprawę, omawiając zasady bezpieczeństwa w czasie zawodów. Czas odprawy zostanie określony w Komunikacie Organizacyjnym
Klasyfikacja i punktacja
1)Zawody zostaną rozegrane w klasyfikacji zespołowej i indywidualnej.
2)Za końcowy wynik zespołu uważa się sumę punktów zdobytych przez zawodników w konkurencjach indywidualnych i zespołowych.
3)O zajętym przez zespół miejscu zadecyduje suma zdobytych punktów, w przypadku gdy kilka zespołów uzyska tę samą ilość punktów o zajętym miejscu zadecyduje wynik w strzelaniu z kbk AK.
4)Nie przystąpienie do konkurencji będzie skutkowało odjęciem z ogólnej klasyfikacji określonej liczby punktów / ich liczba zależy od rodzaju konkurencji/.
5)Nie ukończenie konkurencji będzie skutkowało odjęciem z ogólnej klasyfikacji połowy punktów określonych w punkcie 4. 
6)Maksymalnie w Zawodach można uzyskać 3920 punktów do klasyfikacji zespołowej i 310 do klasyfikacji indywidualnej.

Przebieg zawodów

Zawody rozegrane zostaną w jednym etapie z następującymi konkurencjami w jego trakcie:
-strzelanie z kbk AK;
-ocena odległości na oko
-rzut granatem F -1 do celu;
-inżynieryjno-saperskie;
-łączność;
-obrona przeciw-chemiczna;
-wspinanie po linie;
-bieg na orientację;
-sanitarne.


Marcin Wróbel do góry!

Puls studenta, nr 32: czerwiec 2001
stat4u