Integracja Europejska


Krótko

Wieści z kraju

Niespełna trzy miesiące temu odbyło się szkolenie dla koordynatorów regionalnych Młodzieżowego Centrum Informacji Europejskiej, a jego uczestnicy podjęli już merytoryczne prace.

ŁÓDŹ – MCIE w Łodzi działa znacznie dłużej niż regionalne ośrodki stowarzyszenia, dlatego może pochwalić się największą chyba liczbą osiągnięć. Do końca kwietnia zakończyło realizowanie pierwszego cyklu szkoleń dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej z zakresu wiedzy o Unii Europejskiej, w którym wzięło udział ok. 100 szkół z regionu. Przedsięwzięcie uwieńczone zostało wokalnymi i wizualnymi prezentacjami państw UE. Wykonane zostały również plakaty pt. „Nasze miejsce w Europie – szanse i zagrożenia”. A wszystko to miało swój uroczysty finał podczas Święta Łodzi (19 – 21 maja 2001r). Planowana jest wystawa prac dzieci.

SKIERNIEWICE – z okazji inauguracji działalności lokalnego ośrodka MCIE (8 czerwca 2001r.) przygotowano konferencję naukową pt. „MCIE szansą na rzetelną informację”, podczas której wykład wygłosi prof. Zbigniew Białobłocki – rektor WSEH w Skierniewicach. W panelu dyskusyjnym udział wezmą m.in. prezydent miasta Ryszard Bogusz, starosta powiatu Jerzy Stankiewicz, prezes stowarzyszenia MCIE Marcin Długoborski, zaproszeni dyrektorzy i nauczyciele skierniewickich szkół oraz wolontariusze lokalnych ośrodków MCIE w całym kraju. Planowane jest podpisanie porozumienia dotyczącego patronatu Urzędu Miasta, Starostwa oraz WSEH nad działalnością MCIE.

WIERUSZÓW – „Unia to my – poznajmy Europę” pod takim hasłem koordynator regionalny MCIE wspólnie z uczniami Gimnazjum nr 1 w Wieruszowie zorganizował imprezę propagującą ideę integracji europejskiej; bawiąc się i rywalizując (odbył się m.in. turniej piłkarski europejskich drużyn) uczniowie poznawali kulturę, tradycję i symbole państw członkowskich Unii Europejskiej. Patronat nad przedsięwzięciem objął Premier RP Jerzy Buzek. Ponadto z inicjatywy koordynatora MCIE w szkole gimnazjalnej i średniej powstały klasy europejskie, gdzie odbywają się regularne spotkania, prelekcje, testy wiedzowe, dotyczące problematyki unijnej.

PŁOCK – koordynator MCIE reprezentował stowarzyszenie w Klubie Europejskim na spotkaniu z przedstawicielami Komisji Europejskiej.

KIELCE – zaplanowano, iż w połowie czerwca odbędzie się uroczyste otwarcie lokalu MCIE, które uświetnią swoją obecnością przedstawiciele wszystkich uczelni wyższych w Kielcach, goście z Urzędu Miasta i UKIE.

KATOWICE – chęć współpracy z MCIE potwierdziło kilkanaście szkół średnich i gimnazjalnych; trwają rozmowy ze sponsorem.

OPOLE – nawiązano współpracę z Departamentem do Spraw Integracji Europejskiej w Urzędzie Marszałkowskim; koordynatorzy pomogli w organizowaniu Dni Europejskich podczas których odbyły się liczne konkursy, turnieje, gry itp. Uroczysta gala na zakończenie Dni Europejskich odbędzie się 18 czerwca.

RAWA MAZOWIECKA – w prasie lokalnej („Wiadomości Dnia”, „Głos Rawy i okolic”, „Echo Ziemi Rawskiej”) ukazały się artykuły informujące o powstaniu lokalnego ośrodka MCIE; z inicjatywy koordynatora powstał Klub Europejski w Gimnazjum nr 1.

RADOMSKO – nawiązano kontakt ze starostą powiatu oraz Klubami Europejskimi w Radomsku, współorganizowano Dni Europejskie w II LO oraz zorganizowano konkurs graffiti; planowane jest wydawanie biuletynu.

SZCZECIN - w maju rozpoczęto cykl szkoleń dla gimnazjalistów, przygotowano Dni Europy w jednym ze szczecińskich gimnazjów.

WARSZAWA - rozpoczęto kampanię informacyjną w mediach; koordynatorzy regionalni udzielili wywiadu w Radio BIS i poinformowali o celach i wyzwaniach stojących przed nowopowstałą organizacją młodzieżową, jaką jest MCIE.

LUBLIN – W kwietniu podczas polsko-niemieckiej konferencji zorganizowanej w ramach programu POL&IS została przedstawiona istota funkcjonowania MCIE i RCIE. Także w kwietniu lubelscy koordynatorzy wzięli udział w spotkaniu pt. „Przyszłość rozwoju młodzieży, jej sytuacja na rynku pracy w województwie lubelskim”. 9 kwietnia br. MCIE wspólnie z Forum Studentów Nauk Politologicznych UMCS zorganizowało konferencję pod hasłem „Unia Europejska a polska racja stanu”. Wszystkie imprezy zostały nagłośnione w mediach.


Marlena Darul do góry!

Puls studenta, nr 32: czerwiec 2001
stat4u