Informator


Zostań przyjacielem

FUNDACJA PRZYJACIÓŁKA jest organizacją pozarządową, której misją jest wspieranie dzieci, młodzieży i kobiet w zakresie, praw, edukacji, zdrowia i opieki społecznej.

Utworzenie Fundacji przez wydawnictwo Edipresse S.A. stanowiło wyraz zaangażowania czasopisma „Przyjaciółka” w problematykę społeczną Polski i chęć przyjścia z konkretną pomocą. Działania te przyjęły postać programu o którym możecie Państwo przeczytać poniżej.

FAKTY:

DZIAŁANIA I CELE:

Fundacja Przyjaciółka na pierwszy rok działalności przyjęła program pomocy w edukacji dzieciom z domów dziecka. Program ten obejmie blisko 1/3 wszystkich domów dziecka na terenie Polski. W zasięgu naszych działań znajdą się przede wszystkim placówki położone w mniejszych miejscowościach, gdzie trudniej znaleźć wolontariuszy i sponsorów.

Głównym fundatorem programu jest producent Vegety firma PODRAVKA.

Program będzie przebiegał w dwóch etapach:

I etap

rozpoczął się 29 kwietnia 2001 wraz z akcjami piknikowymi firmy PODRAVKA i będzie trwał do lipca br.

Pikniki odbędą się w 28 miastach Polski. W czasie organizowanych przez sponsora imprez Domy Dziecka uczestniczące w programie Fundacji i zlokalizowane w mieście, w którym ma miejsce piknik otrzymają sprzęt komputerowy.

W początkach lipca odbędzie się szkolenie dla wolontariuszy.

II etap

od września 2001 do czerwca 2002 (rok szkolny) Praca wolontariuszy w domach dziecka oraz przekazywanie pozostałej części komputerów.

Domy Dziecka cierpią nie tylko na ogromne braki finansowe. Liczebność ich wychowanków sprawia, że praktycznie niemożliwe staje się indywidualne podejście do dziecka i co za tym idzie poznanie jego problemów i wspólna praca nad ich rozwiązaniem.

...Najtrudniejszym elementem jest odrabianie zadań domowych i nauka, gdyż niemalże wszyscy wychowankowie nie mają motywacji do „pracy naukowej”, bo większość z nich powtarza klasy, szkoła jest dla nich miejscem stresu i porażki. Wiąże się to także z wyniesionym z domu rodzinnego lekceważącym stosunkiem do nauki, pracy, czy jakiegokolwiek wysiłku umysłowego czy też fizycznego...Tym młodym ludziom bardzo często trudno zrozumieć, iż zdobycie dobrego zawodu jest dla nich szansą na zmianę swojego losu, na to by mogli żyć inaczej niż ich rodzice, dlatego często buntują się przeciwko nauce i szkole

Celem projektu jest:

Wychowankowie Domów Dziecka potrzebują nie tylko osób, które odrobią z nimi lekcje, ale również prawdziwych przyjaciół, którzy okażą im zainteresowanie. W około 100 placówkach pojawią się wolontariusze, którzy rozpoczną pracę z dziećmi. Wolontariusze będą odwiedzać dany Dom Dziecka minimum raz w tygodniu lub częściej. W ciągu zajęć będą pomagać dzieciom w nauce. Dodatkowo planowane jest rozszerzenie tej akcji o naukę języków obcych i kursy komputerowe. Aby zachęcić dzieci do nauki planujemy stworzenie pracowni komputerowych z dostępem do Internetu oraz programami edukacyjnymi.

Poszukujemy wolontariuszy przez ogłoszenia w Internecie, na łamach prasy oraz na wyższych uczelniach. Do wszystkich uniwersytetów i uczelni pedagogicznych skierowaliśmy apel o pomoc. Współpracujemy również z gazetami studenckimi oraz z Młodzieżową Agencją Reklamową, która na swoich 700 nośnikach na wyższych uczelniach umieści nasze plakaty.

EFEKTY:

Z końcem roku szkolnego 2001/2002 chcemy aby dzieci, które wezmą udział w naszym programie zdobyły osoby, którym mogą zaufać, przyjaciół, którzy będą pomagać im w nauce własnej, pomogą w zrozumieniu ważnej roli wykształcenia oraz poznaniu pracy z komputerem. Pragniemy aby dzieci te ujrzały przed sobą szansę na lepsze życie, które może im ułatwić edukacja.

Planujemy, że w zasięgu działań Fundacji znajdzie się około 300 wolontariuszy. Zanim osoby te trafią do placówek zostaną przeszkolone tak, aby jak najlepiej mogły wykonywać powierzone im zadanie.

U podstaw programu leży sprawdzony w praktyce model wykorzystania młodych ludzi do bezpłatnej pracy w domach dziecka. Wiele istniejących w Polsce placówek ma jakieś doświadczenia z wolontariuszami. Jednak nie ma na terenie naszego kraju drugiej organizacji, która realizowała by tego typu program na taką skalę. Nasze działania są pionierskie jeżeli chodzi o obszar i ilość zaangażowanych wolontariuszy.

Mamy nadzieję, że nasz projekt długofalowo ułatwi objętym przez niego dzieciom przejęcie kontroli nad własnym życiem, zachęci je do nauki i pozwoli im dostrzec, że wykształcenie daje szansę na lepsze życie.

Wynikiem projektu będzie nie tylko liczba dzieci, które poprawią swoje wyniki w nauce i placówek, które będą wyposażone w sprzęt komputerowy, ale również siatka wolontariuszy, którzy będą kontynuować rozpoczętą pracę.

Fundacja Przyjaciółka ul. Wiejska 12a,
00-490 Warszawa

Puls studenta, nr 32: czerwiec 2001
stat4u